24 September 2008

Halangan-halangan Dakwah

1. Pendahuluan

Kehidupan pasti menemukan manusia dengan pelbagai ujian dan rintangan. Malahan dalam kehidupan , seorang muslim sememangnya yakin bahawa mereka pasti akan menempuh halangan-halangan dan uijian-ujian. Ini adalah kerana mereka memahami tujuan kehidupan manusia di atas muka bumi sebagaimana Firman Allah :

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون

Maksudnya : " Adakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan mengatakan bahawa mereka beriman sedangkan mereka tidak diuji dengan apa-apa ujian ?"
( Surah al Ankabut : 2 )

Sabda Rasulullah ( S.A.W.) ( Muslim, Kitab al Jannah, 5049 ) :

حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات

Maksudnya : " Sesungguhnya syurga dihampari dengan kesusahan dan neraka dihamparkan dengan nafsu syahwat ".

Oleh yang demikian ujian dan halangan adalah merupakan sebahagian daripada kehidupan atau merupakan sunnah Allah yang tidak dapat dipisahkan. Walau bagaimanapun dalam usaha untuk menangani halangan ini Allah S.W.T. telahpun meletakkan garis panduan yang cukup sempurna yang perlu difahami oleh umat manusia. Kegagalan untuk memahami dan mengamalkan segala petunjuk yang telah digariskan Allah akan membawa manusia ke lembah kehancuran. Antara halangan yang dapat kita kenal pasti ialah sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W. :

المؤمن بين خمس شدائد : مؤمن يحسده ، منافق بيغضه ، وكافر يقاتله ، وشيطان يضله ، ونفس تنازعه
Maksudnya : " Seorang mukmin terpaksa mengharungi 5 halangan utama : iaitu golongan yang hasad dengki kepadanya , golongan munafik yang memarahinya , golongan kafir yang memeranginya , syaitan yang ingin menyesatkannya dan hawa nafsu yang menyentapnya.

2. DAKWAH DAN HALANGAN

Para pendakwah berdepan dengan beberapa halangan besar, antaranya ialah :

2.1 Halangan Diri dan Nafsu

Antara halangan yang paling berat dan mengancam kepada penerusan dakwah ialah ancaman dalaman individu dai’ itu sendiri yang berupa nafsu dan kejahilan. Runtunan nafsu tidak tertanggung oleh mereka yang lemah imannya atau golongan yang tidak mengetahui dengan pasti tujuan kewujudannya di atas muka bumi ini. Oleh yang demikian benarlah sebagaimana Firman Allah :

وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم
Maksudnya : " Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku : sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku ( maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu ). Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani ".
( Surah Yusuf : 53 )

Nafsu adalah suatu alat pemangkin yang amat berkaliber dalam melakukan nsesuatu tindakan sama ada baik atau buruk berdasarkan kepada siapa yang dapat mengawalnya sama ada tarikan iman atau tarikan syaitan . ( Sulaiman Ibrahim : 2001, 327 )
Firman Allah S.W.T. :

ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
Maksudnya : " Demi diri manusia dan apa-apa yang Dia telah sempurnakan kejadiannya ( dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaan ) , lalu Dia mengilhamkannya ( nafsu itu ) jalan yang membawa kepada kejahatan , dan yang membawanya kepada bertakwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikannya ( nafsu itu ) dan sesungguhnya hampalah orang yang mengotorinya ( nafsu itu )".
( Surah al Syams : 7 – 10 )

Maka menjadi kerugian kepada setiap individu yang melalaikan nafsunya daripada amalan yang boleh membawanya kepada keimanan. Dan nafsu itu bersemi di dalam hati setiap manusia, maka sesiapa yang mampu menjaga hatinya maka ia telah berjaya menjaga nafsunya.
Jenis-jenis Halangan Jiwa
Antara halangan-halangan yang terkumpul pada jiwa ialah :
Hasad dengki
Ego dan bongkak
Kagum dengan diri sendiri
Sombong
Asas-asas Penjagaan Hati
Berzikir kepada Allah setiap tempat dan ketika.
Mengingati Bahawa Allah sentiasa memerhati kita
Mujahadah nafsu ; jaga makan , minum, kata-kata , sabar dan lain-lain.

2.2 Halangan Biah dan Situasi

Persekitaran atau biah adalah antara halangan yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang individu secara langsung dan amat parah kesannya. Persekitaran yang rosak atau adapt istiadat yang rosak yang telah bersemi di dalam kehidupan masyarakat menjadikan ianya satu halangan yang kadang-kadang menyebabkan ramai para daie yang turut musnah bersamanya. Ia berlaku dalam semua aspek kehidupan sama ada dari aspek agama , akhlak , moral , upacara-upacara , adapt dan sebagainya. Situasi inilah yang paling berat dihadapi oleh para Nabi dan Rasul kerana kebenaran dilihat sebagai musuh utama kepada mereka.

Firman Allah S.W.T. :

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعيد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين

Maksudnya : " Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat keterangan Kami yang jelas nayata , berkatalah mereka ( sesama sendiri ) : " Orang ini ( Muhammad ) tidak lain hanyalah seorang lelaki yang hendak menghalang kamu daripada menyembah apa yang telah disembah oleh datuk nenek kamu " ; dan mereka berkata lagi : ( Al-Quran ) ini tidak lain hanyalah kata-kata dusta yang direka-reka ": dan berkatalah orang-orang yang kafir terhadap kebenaran ketika datangnya kepada mereka : " ini tidak lain hanyalah sihir yang terang nyata ".
( Surah Saba : 43 )

Halangan biah adalah lebih kepada cara hidup masyarakat seharian iaitu dari aspek kebudayaan , pakaian , perkahwinan dan keagamaan.

Firman Allah :

قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين

Maksudnya : " Mereka berkata : Adakah engkau datang kepada kami supaya kami hanya menyembah Allah semata-mata , dan meninggalkan apa yang pernah disembah oleh datuk nenek kami ? ( Kami tidak akan menurut ) maka datanglah azab yang engkau janjikan kepada kami , jika betul engkau dari orang-orang yang benar".
( Surah al- A’raf : 70 )

2.3 Halangan Keluarga , Anak , Isteri dan Kebendaan

Kaum keluarga , anak dan isteri adalah antara halangan-halangan yang boleh memesongkan seseorang daripada menunaikan hak dan tanggungjawab kepada Allah. Walaupun ia adalah tanggungjawab yang perlu disempurnakan oleh seseorang tetapi hendaklah ianya tidak melalaikannya daripada Allah.

Firman Allah :

يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون

Maksudnya : " Wahai orang-orang yang beriman ! Jaganlah kamu dilalaikan oleh( urusan ) harta benda kamu dan anak-pinak kamu daripada mengingati Allah ( dengan menjalankan perintah Nya ). Dan ( ingatlah ) sesiapa yang melakukan demikian , maka mereka itulah orang-orang yang rugi ".
( Surah al- Munafiqun : 9 )

Malahan dalam ayat yang lain Allah menyifatkan anak isteri terkadang boleh menjadi musuh kepada dakwah Allah.

Firman Allah :

يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذزوهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم

Maksudnya : " Wahai orang-orang yang beriman ! Sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu : oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan (mereka) serta mengampunkan kesalahan mereka ( maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu ) , kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
( Surah al Taghabun : 14 )
Takaful satu penilaian ringkas penulis

1. PENGENALAN

Pada awal permulaan Islam, sistem insurans Islam tidak wujud namun satu sistem yang dipanggil Aqilah telahpun ada. Sistem tersebut adalah merupakan satu sistem dimana ganti rugi harus dibayar ke atas nyawa yang terbunuh secara tidak sengaja yang diberikan kepada waris si mati. Qasamah juga diguna pakai.Ia adalah satu sistem yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pembunuhan yang dapat ditebus atau diselesaikan dengan cara bersumpah sebanyak 50 kali dan melibatkan 50 orang. Orang yang bertanggungjawab melakukan sumpahan tersebut ialah yang dipilih daripada ketua-ketua keluarga atau kumpulan dalam sesuatu tempat, yang semestinya mengaku tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan itu. Kemudiannya,mereka hendaklah menentukan bayaran ganti rugi yang sepatutnya dibayar kepada keluarga si mati.

2. ASAL USUL INSURANS

2.1 Definisi

Kontrak insurans adalah sebagai satu kontrak di mana seseorang individu ( yang dipanggil pihak penginsurans ) menanggung untuk membayar ganti rugi kos atau pembelian mengikut persetujuan yang tertentu ( yang dipanggil " premium " ) kepada seorang individu lain ( yang dipanggil pihak yang diinsurans ) sejumlah wang atau nilai yang bersamaan dengannya apabila berlaku kejadian yang merugikan. Kejadian tersebut mestilah mempunyai unsur-unsur ketidakpastian. Ianya boleh berlaku dalam kes insurans nyawa, walaupun peristiwa itu tetap akan berlaku dalam keadaan semulajadi. Masa berlakunya peristiwa tersebut tidak dapat ditentukan, atau kemalangan, suatu peristiwa yang berlaku hanya apabila berlakunya kejadian yang lain, yang mungkin terjadi secara kebetulan atau tidak sengaja, dan kejadian itu mungkin tidak berlaku langsung.

Dengan kata lain, kontrak insurans ialah kontrak di antara dua parti iaitu penginsurans dan pihak yang diinsuranskan. Pihak penginsurans bersetuju untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dinsurans apabila berlaku sesuatu kemalangan yang merugikan sebagai ganjaran kepada kos atau pembelian premium yang dibayar oleh pihak yang diinsurans.

Perjanjian insurans melibatkan beberapa syarat penting :

Hendaklah termeterai satu kontrak insurans di antara kedua-dua parti.
Hendaklah melibatkan unsur-unsur ketidakpastian dalam perkara yang diinsuranskan.
Hendaklah mendapat persetujuan pembayaran sejumlah wang atau pampasan daripada pihak penginsurans kepada pihak yang diinsurans apabila berlaku kerugian.
Perkara yang diinsurans itu hendaklah perkara yang tidak diingini berlaku oleh pihak yang diinsurans.

2.2 Asal Usul Insurans

Insuran mempunyai hubungan yang rapat dengan cara hidup berkumpulan. Dalam masyarakat primitif, manusia hidup secara berkeluarga dan berpuak-puak. Kehendak mereka dipenuhi dan dilindungi oleh sikap bekerjasama serta sikap tolong-menolong di antara satu sama lain. Oleh yang demikian mereka tidak memerlukan insurans kerana sudah tentunya mereka dilindungi sepenuhnya oleh masyarakatnya dari sebarang risiko. Masa kian berlalu, cara hidup berkeluarga dan berpuak-puak sudah ditinggalkan cara hidup individu dan morden mula mendapat tempat. Mereka mendapati dirinya terdedah kepada pelbagai jenis bahaya. Individu itu terhalang daripada pertolongan dan perlindungan keluarganya dan ini menyebabkan mereka mencari pilihan baru untuk menjaga kepentingannya. Oleh sebab itu wujudlah konsep insurans yang tidak diketahui bila , bagaimana dan siapa yang memulakannya.

3. SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA

Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd. Merupakan satu-satunya syarikat insurans yang mengamalkan sistem insurans berasaskan kepada syariah dan merupakan salah satu anak sayarikat Bank Islam Malaysia Bhd. Yang memegang 51 % ekuiti dalam Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd. Ia ditubuhkan pada 1 Ogos 1985 dengan modal berbayar RM 10 juta. 51 % sahamnya dipegang oleh Bank Islam Malaysia Bhd. Bakinya dipegang oleh badan-badan Islam seperti Majlis Agama Islam Negeri, perbadanan seperti Baitulmal, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Islam Negeri , Yayasan Islam Negeri dan Lembaga Urusan Tabung Haji. Sebagai penjelasan lebih jelas kita perhatikan kenyataan berikut :

3.1 Pengenalan

Syarikat Takaful Malaysia Berhad ( Takaful Malaysia ) adalah merupakan sebuah Institusi kewangan yang beroperasi secara Islam. Dari segi asas perjalanan Takaful Malaysia adalah menurut landasan hukum-hukum syarak. Ia bertujuan menyediakan kemudahan dan perkhidmatan takaful yang lengkap kepada umat Islam. Sebagai sebuah syarikat, semestinya bertapak dan berkembang menurut dayajaya dan ukuran sebuah syarikat awam.

3.2 Objektif Korporat

Meninjau dari objektif korporat bagi Syarikat Takaful Malaysia Berhad ( Takaful Malaysia ) adalah seperti berikut :-

3.2.1 Untuk menyediakan perkhidmatan Takaful Keluarga dan Takaful Am yang bermutu tinggi kepada peserta-peserta takaful.

3.2.2 Untuk mencapai tahap dayajaya dan daya keuntungan yang memuaskan bagi perkembangan Takaful Malaysia.

3.2.3 Memupuk dan memajukan daya pengurusan yang dinamik sejajar dengan mutu dan kewibawaan sebuah syarikat perdagangan biasa.

3.2.4 Memajukan tenaga kerja yang bermotivasi dengan etika kerja yang sesuai dan penuh tanggungjawab kepada Takaful Malaysia serta cekap dan bersopan santun kepada peserta-peserta.

3.2.5 Berusaha setiap masa untuk melindungi kepentingan-kepentingan pemegang saham Takaful Malaysia.

3.3 Produk Yang Disediakan
Produk yang disediakan terbahagi kepada dua iaitu Takaful Keluarga dan Takaful Am. Pembahagian lebih jelas adalah seperti berikut :-

Takaful Keluarga

Takaful Keluarga iaitu menyediakan perlindungan bagi menghadapi malapetaka seperti kematian dan kecederaan ke atas diri seorang peserta. Juga merupakan satu bentuk perlindungan bagi individu yang ingin berikhtiar membuat persediaan menghadapi malapetaka dan bencana yang menimpa kea tad dirinya sendiri. Pelan Takafulnya adalah seperti berikut:
- Pelan Takaful Keluarga - Pelan Takaful Gadaijanji

- Pelan Takaful Keluarga Untuk Pelajaran - Pelan Takaful Sihat
- Takaful Rawat - Pelan Kakitangan Utama
- Pelan Takaful Ma’asyi - Pelan Takaful Keluarga
- Pelan Takaful Waqaf Berkelompok ( PTKB )
- Pelan Takaful Dana Pekerja - Pelan Takaful Keluarga
- Pelan Takaful Hawa Berkelompok ( Kredit )
- Pelan Takaful Ziarah - Takaful Rawat Berkelompok

Takaful Am

Takaful Am iaitu menyediakan perlindungan bagi menghadapi bencana yang mungkin berlaku ke atas harga benda milik individu seperti bangunan, rumah atau kenderaan. Bencana yang mungkin berlaku dibahagikan seperti berikut :

- Skim Takaful Rumah Desa - Skim Takaful Kejuruteraan
- Skim Takaful Kebakaran - Skim Takaful Marin
- Skim Takaful Kenderaan Berinjin - Skim Takaful Pelajar
- Skim Takaful Kemalangan Sekolah Malaysia
- Skim Takaful Tanggungan - Skim Takaful Jama’ah Haji

4 PENUTUP

Institusi-institusi kewangan Islam semakin hari semakin subur dan berkembang khususnya di Malaysia. Kerja ini hanya memaparkan sebahagian sahaja daripada pengoprasian yang berlandaskan Islam, namun terdapat banyak lagi insurans-insurans di Malaysia termasuklah yang lahir dan berkembang hasil daripada kemantapan institusi kewangan yang sedia ada.
Syariah Islam telah menetapkan prinsip-prinsip umum yang menentukan syarat-syarat jontrak perniagaan atau rundingan perdagangan. Selagi mana kontrak pertukaran ( insurans dan bukan insurans ) tidak melebihi batas-batas ini, ia dihukumkan halal dan sah. Syariah Islam tidak boleh menerima dan meniru mana-mana bidang atau sistem semata-mata kerana ia popular dan dijalankan oleh golongan lain atau diamalkan di Negara yang maju di dunia ini. Sebelum mana-mana sistem atau bidang boleh digunakan, kita mesti mengambil kira semua kemungkinan implikasinya dan menganalisis sifat, lingkungan dan kompenan-kompenan yang penting. Objektif utama analisis kita adalah untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip asas Syariah Islam.

Tindakan yang betul ialah menerimanya sebagai satu bentuk perniagaan yang sah jika didapati bersesuian dengan prinsip-perinsip Islam dan menolaknya sama sekali jika ia menyalahi mana-mana perinsip asas Islam. Inilah sikap sebenar individu Muslim.

Hikmah disebalik Jualbeli

1.1 Pendahuluan

Islam adalah agama yang praktis dan mengandungi segala yang baik dan berguna bagi manusia tanpa mengira masa, tempat atau peringkat perkembangan kebudayaan,social dan teknologi. Ia membimbing kita ke arah cara hidup yang sempurna dan bebas dari kelemahan agama-agama lain.

Islam merupakan cara hidup yang bebas sama sekali daripada kejahatan, korupsi dan ketidakadilan. Pada masa yang sama ia bersifat memperbaiki diri dan membela diri dari segala kemungkinan serangan kejahatan dan kemerosotan. Allah memerintahkan kita melakukan keadilan, bermurah hati dan baik tingkah laku kepada kenalan dan saudara dan melarang perbuatan sumbang, kejahatan, ketidakadilan dan penindasan.

Islam juga bertujuan membolehkan kita hidup dengan aman menurut peritah Ilahi . Dalam bermuamalah umpama jualbeli, Allah telah menentukan batas-batasnya, syarat, rukun dan seumpamanya. Semuanya adalah bertujuan untuk memelihara kepentingan kita. Setiap yang beriman diperintahkan agar menghormati, mentaati dan memelihara batas-batas tersebut supaya setiap dari kita, kepentingan dan harta terpelihara seterusnya hidup dalam keadaan aman dan tenteram.

Terdapat beberapa hikmah asas yang tidak boleh dilupa atau diabaikan apabila membincangkan perihal jual beli dalam Islam. Dibawah ini disenaraikan antara hikmah yang boleh kita perhatikan :-

1.1.1 Dapat memenuhi keperluan

Setiap manusia memerlukan barangan dalam kehidupannya. Manusia tidak mampu untuk mengeluarkan atau menghasilkan sendiri setiap barangan yang diimpikan. Oleh yang demikian, jual beli adalah merupakan cara untuk memenuhi keperluan dan hajat dalam kehidupan seharian manusia. Pertukaran tersebut tidak akan terjadi seandainya tidak ada unsur rela atau berlapang dada dalam setiap urusan jaual beli.

1.1.2 Proses Tolong Menolong

Jual beli tidak akan berlaku seandainya ada penjual tetapi tiada yang berhajat untuk membelinya atau dalam keadaan yang lain seseorang mempunyai wang dan amat memerlukan barang keperluan sedangkan tiada peroses pertukaran barangan. Jadi keperluan tersebut akan tertunai melalui cara berjual beli.

1.1.3 Cara Yang Betul

Bagi sikaya yang berusaha mengumpul hasil kekayaan dan keuntungan pada setiap masa dan ketika maka melalui pengurusan jual beli adalah satu cara yang sah dan terbaik bagi memenuhi hajat tersebut.

1.1.4 Memenuhi Sunnah Rosul

Rasulullah telah bersabda yang mafhumnya : " 9/10 daripada rezki itu adalah dari perniagaan dan 1/10 dari pengembalaan ". Sehubungan dengan itu, tindakan berjual salah satu cara untuk mendapatkan ganjaran pahala kebajikan kerana mengikut cara Rasulullah iaitu berniaga.

1.2 Penutup

Pendekatan islam lebih berdasarkan akal dan keadilan. Ia tidak menolak setiap yang baru atau secara terus menghukum sesuatu sebagai tidak sah tau tidak berguna. Ia mengkaji dan meneliti setiap sistem atau keadaan baru. Ia memilih apa yang baik dan bermanfaat untuk manusia dan menolak apa yang buruk, memudaratkan atau tidak berguna untuk manusia. Dalam jualbeli, jalan yang betul bagi kita ialah mengekalkan apa yang baik dan berguna dalam Islam.

15 September 2008

Terawih Punya Cerita

Ada suatu tempat (Sorry tak Leh cite ). Bilal terawih begaduh dengan sorang hamba Allah.Sebab hamba Allah tersebut tegur Bilal tersalah baca selawat. Alkisah pada hari esoknya, Bilal tersebut mencurahkan segala isi hatinya pada penulis. Nak tergelak juga penulis pada mulanya teguran hamba Allah tersebut.Sebab yang menegur itu tak faham kedudukan selawat. dah lah tu, dia pulak bukan rajin sangat datang berjamaah di Surau.Datang sekali sekala lak nak tegur orang.Kononnya Bilal tersebut salah baca selawat....Bersambung......


Di mana kita?

Sahabat Budiman, kita baru sahaja tamat menerima Ijazah Sarjanamuda Syariah dari Universiti Kebangsaan Malaysia-Sidang ke 10.masih lagi terbayang di ruang mata, dengan berpakain jubah hitam melangkah gagah menaiki pentas menerima ijazah yang merupakan mercu tanda betapa segala penat lelah kita selama ini : pahit, manis telah berbayar sudah. Sebak rasa di dada mengenangkan semua itu, yang terpaksa dibayar oleh pengorbanan yang bukan sedikit.Tetapi semuanya itu kini telah berlalu pergi yang masih tinggal kini adalah ilmu untuk dimanfaatkan.......dimanakah kita kini? adakah kita masih leka dibuai mimpi dan angan-angan yang tidak ada titik nokhtahnya..turunlah di medan masyarakat menyebarkan ilmu sehabis dan sedaya mungkin.Sedang masyarakat begitu dahagakan ilmu. Perhatikanlah di surau, masjid dan kelas-kelas yang terpinggir yang semuanya menuntut kita menyinsing lengan menyebarkan ilmu......

11 September 2008Benarkah Undang-Undang PentadbiranTentang Poligami Di Malaysia Menzalimi Wanita ?
1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama fitrah yang mengiktiraf kepelbagaian keperluan dan kehendak manusia dalam hidup berpasangan. Berasaskan kepada keadaan inilah Islam membenarkan poligami yang merupakan amalan masyarakat turun temurun. Bagi memastikan amalan poligami secara lebih adil dan dapat menjamin kesejahteraan hidup , Islam telah menetapkan syarat-syarat tertentu yang menghadkan amalan yang bebas sebelum ini dan mengambil jalan pertengahan yang lebih wajar. Syariat Islam menetapkan bahawa seorang lelaki boleh berkahwin dengan seorang perempuan tidak melebihi empat orang.


2. PENGERTIAN POLIGAMI

Dalam Kamus Dewan Bahasa ( 2002, 1049 ), poligami bermaksud : amalan beristeri lebih daripada satu orang pada masa yang sama.
Ada juga yang mendifinasikan perbuatan seorang lelaki mengumpulkan tanggungannya dua hingga empat isteri , tidak boleh lebih.

Dalam Bahasa Arab, poligami disebut ta’addad bererti bilangan manakala perkataan al-zawjat diambil dari perkataan al-zawjat yang bererti isteri. Dua perkataan tersebut apabila digabungkan menjadi erti jama’ iaitu ramai isteri. Maka poligami dapat dikatakan sebagai perkahwinan melebihi seorang isteri, berbeza dengan monogamy yang mempunyai erti perkahwinan dengan seorang wanita sahaja. ( Zaini, 2000:2)

3. DALIL-DALIL DISYARIATKAN POLIGAMI

Agama Islam telah mengikis kekacauan yang terjadi pada umat terdahulu dimana poligami tidak dibatasi oleh jumlah tertentu. Ketika Islam datang, para lelaki Kabilah Tsakif, ramai yang memiliki sepuluh orang isteri, antara lain seperti : Mas’ud bin Umar, Urwah bin Mas’ud, Sufyan bin Abdullah, Ghailan bin Salamah, Abu Agil Mas’ud bin Amr, Urwah bin Mas’ud bin Mu’tib. Lalu Islam membatasinya hanya empat isteri sahaja.

3.1 DALIL DARI AL-QURAN


Firman Allah SWT :

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ادنى الا تعولوا

Maksudnya :
" Dan jika kamu tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim ( apabila kamu berkahwin dengan mereka ), maka berkahwinlah dengan perempuan-perempuan lain yang kamu berkenan , dua , tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil ( diantara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau memadailah dengan hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman".
Surah An-Nisa’, ayat 3

3.2 DALIL DARI AL-HADITH

Qaisbin Al-Harits ra, beliau berkata : " Ketika masuk Islam, saya memiliki lapan isteri, saya menemukan Rasulullah SAW dan menceritakannya keadaan saya, lalu Beliau bersabda : " Pilih empat di antara mereka ".
( Ibnu Majah , Sunan Ibnu Majah No. 1953 )


4. POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA

Dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia , poligami dibenarkan dengan syarat suami hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Mahkamah Syariah terlebih dahulu. Ini diperuntukan dalam seksyen 23(1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam ( Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984. Menurut seksyen 23(3) AUKI 1984, permohonan suami hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu akuan. Akuan tersebut hendaklah mengandungi alas an-alasan mengapa perkahwinan poligami ini patut dan perlu, keadaan kewangan suami dengan memberi butir-butir komitmennya dan kewajipan dan tanggungan kewangannyayang patut ditentukan serta bilangan tanggungan termasuk orang yang akan ditanggungnya berikutan dengan perkahwinan baru yang dicadangkan. Selain dari itu pemohon juga kena menyatakan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isteri telah diperolehi mengenai perkara tersebut.

Mahkamah dalam memberi pertimbangan akan mengambil kira empat syarat kebenaran untuk berpoligami sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 23(4) AUKI 1984 , iaitu :

Perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu memandangkan kepada keadaan isteri dari segi kemandulan , keuzuran jasmani , tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan , sengaja ingkar mematuhi untuk pemulihan hak-hak persetubuhan atau gila.
Pemohon mempunyai kemampuan mengikut kehendak syarak untuk menaggung semua isteri dan tanggunggannya termasuk orang yang bakal ditanggungnya berikutan dari perkahwinan yang baru.

Pemohon berupaya memberi layanan sama rata kepada semua isteri mengikut kehendak hukum syarak.

Perkahwinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan darar syar’ie kepada isteri.
Persoalan sama ada keempat-empat syarat di atas perlu dipenuhi kesemuanya dalam satu-satu permohonan telah diputuskan dalam kes Aishah lwn Wan Mohd Yusof, (1990) 3 MLJ 1x dan (1991) JH Vll, yang dibicarakan dalam Jawatan Kuasa Rayuan Mahkamah Syariah Selangor. Hakim membuat keputusan bahawa keempat-empat syarat yang disebut di bawah Sek. 23(4) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor adalah sama pentingnya dan hendaklah dibuktikan berasingan oleh pihak suami.

Perkara sama juga telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Ulang Bicara Selangor dalam kes Rajamah lwn Abd Wahab , (1990) JH 171. Oleh sebab suami gagal membuktikan bahawa dia dapat memenuhi kesemua syarat dan keperluan dalam Sek 23(4) tersebut, Mahkamah menolak permohonan suami untuk berpoligami.

Hakikatnya syarat yang dikenakan dalam undang-undang bukan bertujuan untuk mengharamkanh poligami kerana mengharamkannya bertentangan dengan hokum syarak. Namun ia dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengawal kaum lelaki daripada menyalahgunakan keharusan berpoligami sesuka hati mereka. Sebagai pengiktibaran yang paling baik dapat dilihat dalam kes Ruzaini lwn Nurhafizah , (2002) JH 79 memperlihatkan bagaimana adilnya hakim dalam membicarakan kes permohonan berpoligami. Walaupun mendapat keizina dari isteri untuk berkahwin lagi satu , namun mahkamah tetap tidak meluluskannya kerana sangsi dengan kemampuan suami untuk berlaku adil dengan kedua-dua isteri dan tanggungan.

Seterusnya bagi mengelakkan penganiayaan terhadap wanita , AUKI 1984 juga telah memperuntukkan penalti bagi lelaki yang tidak memperolehi kebenaran mahkamah tetapi tetap juga berkahwin lagi secara poligami. Seksyen 123 menyebut bahawa lelaki yang berpoligami tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu dari mahkamah adalah melakukan kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebih enam bulan atau kedua-duanya sekali. Peruntukan ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kaum wanita itu dilindungi dari penyalahgunaan amalan poligami yang sememangnya dihalalkan ini. Penekanan perlu dibuat supaya suami memberi keadilan yang secukupnya kepada isteri.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan kepada perbincangan di atas, beberapa kesimpulan dapat dirumuskan iaitu :
Poligami menjadi bukti kesempurnaan hukum Islam kerana dapat mengelakkan manusia daripada melakukan zina dan perlakuan membela perempuan simpanan yang pastinya menzalimi diri dan wanita. Namun begitu poligami diharuskan untuk dinikmati dan digunakan dengan penuh tanggungjawab. Ukuran tanggungjawab digariskan dengan terang melalui amalan keadilan. Adil di sini menyentuh soal giliran, pemberian nafkah zahir dan batin , makan-minum , pakain , jaminan keselamatan dan tempat tinggal. Justeru itu, haram berpoligami bagi lelaki yang tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut.

Syarat yang ketat ditetapkan dalam undang-undang keluarga Islam bukanlah bertujuan mengharamkan poligami. Ia dirangka bagi menjaga ketenteraman rumah tangga dan mengelak dari penindasan serta kezaliman suami terhadap isteri. Ia juga mengelak timbulnya fitnah dalam masyarakat yang akan merendahkan martabat agama Islam.RUJUKAN

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad , tt, Ihya Ulumu al-Din,
Al-Fikr, Beirut.

Anonim, 2002, Kamus Dewan Bahasa, Edisi Ketiga, Dewan Bahasa dan Pustaka,
Kuala Lumpur.

Anonim, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,1996, Karya Toha Putra,
Semarang.

Muhammad, Zaleha, 2002, Analisis Poligami Menurut Perspektif Islam,
Lhohprint Sdn.Bhd, Selangor


Nasohah, Zaini, 2000, Poligami Hak Keistemawaan Menurut Syariat Islam,
Percetakan Cergas (M) Sdn.Bhd., Kuala Lumpur.

Bersambung......

Ramadhan Oh Ramadhan

Tanpa disedari,sekarang kita sudah berada pada 11 Ramadhan 1429 H.Bahangnya mula terasa lapar,dahaga silih berganti.Cuacapun tidak menentu: sekejap panas dan sekejap hujan.Maksudnya perubahan tersebut sepatutnya menjadikan kita lebih merasai keadaan mereka yang benar-benar susah iaitu yang tidak mempunyai wang ringgit untuk dibelanjakan bagi kerperluan seharian.Dengan hal yang sedemikian sepatutnya kita lebih sedar tentang perihal diri kita: Allah bagi sihat tubuh badan, dengan rezki yang Allah bagi Alhamdulillah cukup daripada keperluan kita sehari-hari.Maka dalam hidup ini apa yang kita perlukan lagi? melainkan mengikut segala perintah Allah S.W.T. yang telah ditetapkan ke atas kita.

08 September 2008

Kesan Solat


Semua sudah sedia maklum bahawa solat mempunyai kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah S.W.T. Amalan tidak akan dinilai seandainya solat dikerjakan dengan keadaan tidak sempurna. Manakala amalan yang sempurna mampu mendidik ke arah insan yang cemerlang bukan sekadar di dunia malahan di akhirat yang kekal buat selama-lamanya. Walau bagai manapun tidak ramai yang sedar bahawa solat mempunyai kesan yang amat tinggi dan tidak ternilai harganya. Ianya hanya dirasai oleh sesiapa yang melakukannya dengan kadar yang baik sempurna dengan rukun dan syarat-syaratnya. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan dalam merealisasikan kajian tersebut khususnya dari segi kerjasama yang diperolehi memandangkan kesalahfahaman beberapa orang pelajar, ibubapa dan sebahagian kecil guru-guru sendiri terhadap tujuan murni ini. Mereka menganggap bahawa kajian ini adalah untuk mencari kelemahan dan kekurangan bagi responden yang latar belakang yang tidak solat atau meringan-ringankan kefarduan solat itu. Ada yang menyatakan bahawa kesan tersebut adalah berbentuk individu dan tidak perlu diperbesarkan. Kesalahfahaman ini perlu diperbetulkan dan dijelaskan secara mendalam agar masyarakat lebih mengetahui hakikat sebenarnya.